Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Lubaczów
Targowisko Miejskie "Mój Rynek" przy ulicy Handlowej w Lubaczowie
Burmistrz Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt
Targowisko Miejskie „Mój Rynek” jest nowym, atrakcyjnie położo- nym miejscem do prowadzenia handlu. Zlokalizowane jest w niewielkiej odległości od centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi prowadzącej do przejścia granicznego z Ukrainą w Budo- mierzu – 10 km od Lubaczowa. Powierzchnia targowiska z placem i drogami dojazdowymi wynosi 6220 m2 . Na targowisku zlokalizowany jest pawilon składający się z 4 lokali handlo- wych i pomieszczeń sanitarnych. Przed pawilonem zlokalizowanych jest 20 boksów han- dlowych w formie zamkniętych kiosków. W pozostałej zadaszonej części targowiska znajdu- ją się rzędy stołów o konstrukcji lekkiej-stalowej z blatami drewnianymi.

Sprzedaż dokonywana na targowisku „Mój Rynek” zwolniona jest z opłaty targowej. Szczegółowe informacje dotyczące warunków najmu można uzyskać w Referacie Rolnic- twa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pokój nr A3 lub telefonicznie pod nr. tel.: 16 632 80 10 w. 36.

Burmistrz Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt
Targowisko Miejskie "Mój Rynek"