Życie Podkarpackie nr 8/2018 Życie Podkarpackie nr 8/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 52/2018, Środa 21 lutego 2018 r., Eleonory i Feliksa
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Medyce
Urząd Gminy Medyka
WÓJT GMINY MEDYKA INFORMUJE,
że w dniu 17 lutego 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl/bip, został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Medyka przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr:
1) 1094/6 o pow. 0,1279 ha; 2) 1094/7 o pow. 0,1294 ha; 3) 1094/8 o pow. 0,1294 ha; 4) 1094/9 o pow. 0,1292 ha; 5) 1094/10 o pow. 0,1544 ha.