Życie Podkarpackie nr 12/2018 Życie Podkarpackie nr 12/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 83/2018, Sobota 24 marca 2018 r., Marka i Gabriela
Opublikowano
Region
[Wykaz] nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
Urząd Gminy Dubiecko
Wójt Gminy Dubiecko podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dubiecko wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowo- ściach: Dubiecko, Iskań, Kosztowa, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie, przeznaczonych do sprzedaży oraz w miejscowościach: Bachórzec, Drohobyczka, Hucisko Nienadowskie, Kosztowa, Iskań, Nienadowa, Tarnawka, Wybrzeże, Przedmieście Dubieckie, Sielnica, Śliwnica przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje w siedzibie urzędu, tel. 16 65 11 156 w. 112 oraz www. dubiecko.biuletyn.net.