Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2018, Poniedziałek 25 czerwca 2018 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Bolestraszyce
Urząd Gminy Żurawica

WÓJT GMINY ŻURAWICA


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku – „o gospodarce nieruchomościami” (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1774), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), oraz uchwały Rady Gminy Żurawica nr XXX/199/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w miejscowości Bolestraszyce. 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanych, połozonych w miejscowosci Bolestraszyce, stanowiacych własnosc Gminy Zurawica


Lp. Oznaczenie
nieruchomości w
ewidencji gruntów
Numer Księgi
Wieczystej
Powierzchnia
[ha]
Położenie Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
Cena
wywoławcza
nieruchomości
1. 2 3 4 5 6 7
2.  752/195 PR1P/00055145/8 0,1495  Bolestraszyce   Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
42685,00 zł
+ VAT


Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. o godzinie 11.00 w Urzedzie Gminy Żurawica ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 07 marca 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005 .

•Wadium wniesione przez osobę, która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
• Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, wliczone jest na poczet ceny nabycia.
•Jeśli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
•Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będacymi przedmiotem przetargu, w przypadku konieczności wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiązuje się do wykonania tej czynności na własny koszt.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr. 16671 32 36.


 nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium