Życie Podkarpackie nr 46/2017 Życie Podkarpackie nr 46/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 321/2017, Piątek 17 listopada 2017 r., Grzegorza i Salomei
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb Brylińce)
Urząd Gminy Krasiczyn

WÓJT GMINY KRASICZYN informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, oznaczonych jako:
część działki nr 39 o pow. 5,0500 ha,
część działki nr 243 o pow. 1,7900 ha,
część działki nr 247 o pow. 5,0900 ha,
część działki nr 249 o pow. 1,2300 ha,
część działki nr 32/1 o pow. 3,6600 ha położone
w obrębie Brylińce.