Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2018, Niedziela 24 czerwca 2018 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Region, Jarosław
[Wykazy] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Jarosław
Wójt Gminy Jarosław
Wójt Gminy Jarosław

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2015.1774 ze zm.) informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych; położonych w miejscowościach: Wola Buchowska, Wólka Pełkińska i Pełkinie przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/7/2016 z dn. 10.02.2016 r. oraz położonych w miejscowościach: Wola Buchowska, Wólka Pełkińska, Makowisko, Morawsko i Pełkinie przeznaczonych do wydzierżawienia zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/8/2016 z dn. 12.02.2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta 2016 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. nr 28, tel. (16) 624 86 32.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium