Życie Podkarpackie nr 43/2016 Życie Podkarpackie nr 43/2016

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 300/2016, Środa 26 października 2016 r., Lucjana i Ewarysta
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie do zbycia lokalu mieszkalnego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 22a
Prezydent Miasta Przemyśla

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodna 11, został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl, lokalu mieszkalnego nr 1a w budynku przy ul. Mickiewicza 22a, usytuowanego na działce nr 791 w obrębie 207 miasta Przemyśla.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioskio nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 30.03.2016 r.
nr 43/2016
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium