Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 17/2018, Środa 17 stycznia 2018 r., Antoniego i Rościsława
Opublikowano
Przemyśl, Region
(Licytacja) nieruchomości GS Samopomoc Chłopska w Orłach
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

           Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

                 
                  (KRS: 0000071678), ogłasza, że w dniu 16.02.2016 r. o godz. 9.00

                  w siedzibie tej Spółdzielni przy ul. Przemyskiej 22,

                  37-716 Orły, odbędzie się licytacja stanowiących

                  jej własność nieruchomości:


1) działka nr 286/14 obr. 0014 Zadąbrowie o pow. 0,0364

ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00063372/7 zabudowana

budynkiem o pow. użytkowej 46,40 m2, położona w

Zadąbrowiu, gmina Orły; cena wywoławcza – 120.000 zł,

2) działka nr 181/2 obr. 0007 Niziny o pow. 0,1320 ha,

objęta księgą wieczystą nr PR1P/00055554/8, zabudowana

budynkiem o pow. użytkowej 108,90 m2, położona w

Nizinach 236, gmina Orły; cena wywoławcza – 250.000 zł.

Przystępujący do licytacji powinien wpłacić w kasie Spółdzielni

(pod adresem jej siedziby) wadium w wysokości 10% ceny wywołania

najpóźniej do godz. 15 w dniu poprzedzającym dzień

licytacji. Nieruchomości można oglądać do dnia licytacji w dni

powszednie w godz. 7-15.

Z warunkami licytacji można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni

(sekretariat), od pon. do pt. w godz. 7-15. Osobą

wyznaczoną do udzielania informacji jest Jadwiga Łysy – Prezes

Zarządu, kontakt tel. – 16 6712692.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji lub zmiany jej warunków

bez podania przyczyny.
nr 3/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium