Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl, Region
(Wykaz) nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Gminie Medyka
Wójt Gminy Medyka

                             Wójt Gminy Medyka

 

informuje, że w dniu 5 lutego 2016 r. na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej

www.medyka.itl.pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone

do dzierżawy, stanowiące według ewidencji gruntów:

 

     działkę nr 245/2 o pow. 0,19 ha położoną w Hurku,

     działkę nr 178 o pow. 0,09 ha położoną w Medyce,

     działkę nr 352 o pow. 0,8649 ha położoną w Siedliskach,

     działkę nr 298/2 o pow. 0,04 ha położoną w Lesznie,

     część działki nr 107/2 o pow. 0,14 ha położonej w Lesznie,

    działkę nr 686 o pow. 0,34 ha położoną w Siedliskach,

    działkę nr 140/2 o pow. 0,52 ha położoną w Siedliskach,

    działkę nr 90/3 o pow. 0,12 ha położoną w Hurku,

    działkę nr 100 o pow. 0,20 ha położoną w Hurku,

    część działki nr 1430/7 i część działki nr 1430/13 o łącznej

    pow. 0,0072 ha położonych w Medyce,

    działkę nr 177/2 o pow. 0,0867 ha położoną w Hureczku,

    działkę nr 178/2 o pow. 0,1944 ha położoną w Hureczku,

    działkę nr 177/3 o pow. 0,0684 ha położoną w Hureczku,

    działkę nr 178/3 o pow. 0,1440 ha położoną w Hureczku,

    działkę nr 217/12 o pow. 0,0984 ha położoną w Hureczku,

    działkę nr 217/5 o pow. 0,0563 ha położoną w Hureczku,

    działkę nr 160 o pow. 0,17 ha położoną w Hureczku,

    cześć o pow. 0,09 ha działki nr 256 położonej w Hureczku,

   działkę nr 217/4 o pow. 0,3059 ha położoną w Hureczku,

   działkę nr 217/8 o pow. 0,3116 ha położoną w Hureczku,

   działkę nr 219/47 o pow. 1,6949 ha położoną w Hureczku,

   działkę nr 281/4 o pow. 0,21 ha położoną w Hurku,

   działkę nr 360 o pow. 0,55 ha położoną w Hurku,

    działkę nr 362 o pow. 0,17 ha położoną w Hurku,

   działkę nr 363 o pow. 0,12 ha położoną w Hurku.