Życie Podkarpackie nr 46/2017 Życie Podkarpackie nr 46/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 323/2017, Niedziela 19 listopada 2017 r., Elżbiety i Seweryna
Opublikowano
Przemyśl
[Wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży] w drodze przetargu: 5 lokali mieszkalnych we wsi Kalników, nieruchomości zabudowanej we wsi Drohojów
Starostwo Powiatowe Przemyśl

Starosta Przemyski działając w imieniu Skarbu Państwa, informuje, że od dnia 10 lutego 2016 r. do dnia 02 marca 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego będą wywieszone wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży:

 - w drodze przetargu położonych we wsi Kalników gm. Stubno, stanowiących własność Skarbu Państwa, 5 lokali mieszkalnych położonych w budynkach nr 336A i 336B wraz z udziałami w częściach wspólnych budynków i w działce nr 2674/45 o pow. 0,6382 ha,

 - w drodze przetargu zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi nieruchomości położonej we wsi Drohojów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 149/1 o pow. 0,4984 ha.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Mieniem Powiatu, Przemyśl, pl. Dominikański 3, pok. 86, II piętro lub pod nr tel. 678-50-54 wew. 286 w godz. od 8.00 do 15.00.

nr 46/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium