Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Przemyśl
[Wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży] w drodze przetargu: 5 lokali mieszkalnych we wsi Kalników, nieruchomości zabudowanej we wsi Drohojów
Starostwo Powiatowe Przemyśl

Starosta Przemyski działając w imieniu Skarbu Państwa, informuje, że od dnia 10 lutego 2016 r. do dnia 02 marca 2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego będą wywieszone wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży:

 - w drodze przetargu położonych we wsi Kalników gm. Stubno, stanowiących własność Skarbu Państwa, 5 lokali mieszkalnych położonych w budynkach nr 336A i 336B wraz z udziałami w częściach wspólnych budynków i w działce nr 2674/45 o pow. 0,6382 ha,

 - w drodze przetargu zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi nieruchomości położonej we wsi Drohojów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 149/1 o pow. 0,4984 ha.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Mieniem Powiatu, Przemyśl, pl. Dominikański 3, pok. 86, II piętro lub pod nr tel. 678-50-54 wew. 286 w godz. od 8.00 do 15.00.