Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl
[Licytacja komornicza] lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Paderewskiego w Przemyślu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODEBRANĄ NIERUCHOMOŚĆ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03.03.2016 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w ½ niewydzielonej części nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego na czwartym piętrze w Przemyślu przy ul. Paderewskiego 20a/48. Lokal składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, w.c. o łącznej pow. użytkowej 50,87 m2. 

Dla lokalu Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00087286/1 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku oraz we współwłasności działek nr 749 obręb 202 o pow. 0,3203 ha, nr 887 obręb 202, pow. 0,0331 ha objętej KW nr PR1P/00071949/2 w wysokości 5087/229992 części.

Suma oszacowania udziału ½ części wynosi 72 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 712,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 295,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię, można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I o. Przemyśl 61 10204274 2396 0000 2056 0111 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.