Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 148/2018, Poniedziałek 28 maja 2018 r., Augustyna i Jaromira
Opublikowano
Przemyśl
[Licytacja komornicza] udziału w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości o nr działki 105 (Kalwaria Pacławska)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, ze: w dniu 07.04.2016 r. o godz. 09.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w 1/2 niewydzielonej części nieruchomości o nr działki 105 o pow. 0,0600 ha, położonej w miejscowości Kalwaria Pacławska, gmina 37-734 Fredropol. Działka zabudowana jest wolno stojącym murowanym niepodpiwniczonym parterowym ze strychem gospodarczym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o obliczeniowej powierzchni użytkowej 82,10 m kw. znajdującym się w stanie surowym otwartym, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00046039/6.

Suma oszacowania niewydzielonego udziału wynosi 26 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 950,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2660,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie, można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I o. Przemyśl 05 10204274 2396 0000 2019 9115.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.