Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl
[Licytacja komornicza] prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11.03.2016 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z czterech pokoi, dwóch przedpokoi, kuchni, łazienki, w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 61,90 m kw. położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 127/93.

Suma oszacowania wynosi 196 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 680,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna
być złożona w gotowce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I o. Przemyśl 48 10204274 2396 0000 2121 7714.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium