Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Przemyśl
[Licytacja komornicza] spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Przemyślu przy ul. Paderewskiego
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik
OGŁOSZENIE O LICYTACJI  OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznejwiadomości, że: w dniu 03.03.2016 r. o godz. 09.00 w budynku SąduRejonowego w Przemyślu, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza14 w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Paderewskiego 14/17. Lokal mieszkalny położony jest na drugim piętrze w budynku przy ulicy Paderewskiego nr 14 w Przemyślu, składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i w.c. o powierzchni użytkowej 37,70 m kw. Do lokalu przynależy piwnica nr 17 o powierzchni 2,85 mkw. Łączna powierzchnia wynosi 40,55 m kw. Lokal nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 109 390,00 zł, zaś cena wywołania jestrówna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 042,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię wwysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 939,00 zł najpóźniej przed rozpoczynającym się przetargiem. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnieniewłaściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I o. Przemyśl 74 10204274 2396 0000 20028511.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyćosoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniemorganu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inneosoby wymienione w tym artykule.