Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2018, Niedziela 24 czerwca 2018 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Region
[Licytacja] nieruchomości - działka Zadąbrowie i Niziny
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
(KRS: 0000071678),
ogłasza, że

w dniu 16.02.2016 r. o godz. 9.00
w siedzibie tej Spółdzielni przy ul. Przemyskiej 22,
37-716 Orły, odbędzie się
licytacja stanowiących jej własność nieruchomości:

1) działka nr 286/14 obr. 0014 Zadąbrowie o pow. 0,0364

ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00063372/7 zabudowana
budynkiem o pow. użytkowej 46,40 m2, położona w
Zadąbrowiu, gmina Orły; cena wywoławcza – 120.000 zł,
2) działka nr 181/2 obr. 0007 Niziny o pow. 0,1320 ha,
objęta księgą wieczystą nr PR1P/00055554/8, zabudowana
budynkiem o pow. użytkowej 108,90 m2, położona w
Nizinach 236, gmina Orły; cena wywoławcza – 250.000 zł.

Przystępujący do licytacji powinien wpłacić w kasie Spółdzielni

(pod adresem jej siedziby) wadium w wysokości 10% ceny wywołania
najpóźniej do godz. 15 w dniu poprzedzającym dzień
licytacji. Nieruchomości można oglądać do dnia licytacji w dni
powszednie w godz. 7-15.
Z warunkami licytacji można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni
(sekretariat), od pon. do pt. w godz. 7-15. Osobą
wyznaczoną do udzielania informacji jest Jadwiga Łysy – Prezes
Zarządu, kontakt tel. – 16 6712692.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji lub zmiany jej warunków
bez podania przyczyny.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium