Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl
[Licytcja komornicza] nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 248/2 o pow. 0,0588 ha (37-716 Orły, Drohojów)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że: dnia 01.03.2016 r. o godz. 13.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 248/2 o pow. 0,0588 ha, zabudowana wolno stojącym murowanym jednopiętrowym w części podpiwniczonym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 97,74 m kw. oraz wolnostojącym parterowym murowanym budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni zabudowy 53,00 m kw., położona: 37-716 Orły, Drohojów, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00011521/8.

Suma oszacowania wynosi 177 969,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 476,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 796,90 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię, można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I o. Przemyśl 96 10204274 2396 0000 2057 7911.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium