Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 19/2018, Piątek 19 stycznia 2018 r., Henryka i Mariusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz nr 1] wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
Urząd Miasta Przemyśl

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na:
• tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Rynek 1 i ul. Wodna 11
• tablicy ogłoszeń zarządcy budynku (PGM Sp. z o.o. ul. Kopernika 58) i tablicach ogłoszeń w budynkach administracji (ADM „Centrum”, ul. Słowackiego 12, ADM „Miasto”, ul. Siemiradzkiego 5, ADM „Zasanie”, ul. Grunwaldzka 24) wywieszony został wykaz nr 1 wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej posiadaniu przeznaczonych do najmu.

Umowa najmu zostanie zawarta w drodze aukcji – licytacji, która odbędzie się w dniu 26.02.2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Rynek 1 – treść ogłoszenia dostępna jest na tablicach ogłoszeń jw. oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Wodna 11, II pietro, pok. nr 312, nr tel. 16 675 20 55).