Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Region
[Wykaz] nieruchomości gruntowych do sprzedaży (Krówniki, Pikulice)
Wójt Gminy Przemyśl
Wójt Gminy Przemyśl informuje, że w dniu 25 i 28 stycznia
2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Przemyśl, w sołectwach oraz na stronie internetowej www.
gminaprzemysl.home.pl/bip, zostały wywieszone wykazy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych
według ewidencji gruntów jako:
- działka nr 931/2 o pow. 0,03 ha położona we wsi Krówniki,
- działka nr 930/3 o pow. 0,01 ha położona we wsi Krówniki,
- działka nr 314/2 o pow. 0,47 ha położona we wsi Pikulice.
Ponadto zostały wywieszone wykazy na dzierżawę
nieruchomości w miejscowości Nehrybka, Ujkowice,
Łuczyce, Ostrów, Kuńkowce i Wapowce.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium