Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 112/2018, Niedziela 22 kwietnia 2018 r., Leona i Łukasza
Opublikowano
Region
[Wykaz] nieruchomości gruntowych do sprzedaży (Krówniki, Pikulice)
Wójt Gminy Przemyśl
Wójt Gminy Przemyśl informuje, że w dniu 25 i 28 stycznia
2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Przemyśl, w sołectwach oraz na stronie internetowej www.
gminaprzemysl.home.pl/bip, zostały wywieszone wykazy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych
według ewidencji gruntów jako:
- działka nr 931/2 o pow. 0,03 ha położona we wsi Krówniki,
- działka nr 930/3 o pow. 0,01 ha położona we wsi Krówniki,
- działka nr 314/2 o pow. 0,47 ha położona we wsi Pikulice.
Ponadto zostały wywieszone wykazy na dzierżawę
nieruchomości w miejscowości Nehrybka, Ujkowice,
Łuczyce, Ostrów, Kuńkowce i Wapowce.