Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 146/2018, Sobota 26 maja 2018 r., Filipa i Pauliny
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Urząd Miasta Przemyśl

Wyciag z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 471/2 o powierzchni 0,0217 ha i działka nr 472/2 o powierzchni 0,0125 ha, objęte KW nr PR1P/00038896/2, oraz działka nr 2920/7 o powierzchni 0,0532 ha, objęta KW nr PR1P/00063463/2, wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla, o uregulowanym stanie prawnym.

• Cena wywoławcza: 80 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

Działki sa niezabudowane, położone w terenie z panoramą widokową, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powierzchnia terenu z wystawą południowo- wschodnią, porośnieta trawami i kilkoma drzewami. Działki mają nieregularne kształty, a razem tworzą całość o łącznej powierzchni 0,0874 ha i kształcie pięciokąta. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość objęta jest obowiązujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie sie w dniu 2 marca 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, o godzinie 11.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kwocie 8 000,00 zł brutto do dnia 23 lutego 2016 r. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - ul. Wyszyńskiego, działki nr 471/2, 472/2 i 2920/7 obr. 202”. Za datę wpływu uznaje się datę wpływu środków na rachunek tut. Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz opublikowane na oficjalnej stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego tut. Urzędu, Rynek 20. 

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, oraz http://www.przemysl.pl.