Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] Odwołanie przetargu ogłoszonego na dzień 17 lutego 2016 r.
Urząd Miasta Przemyśl

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (DzU z 2014 r., poz. 1774 z pózn. zm.)

i n f o r m u j e,

że odwołuje ogłoszony na dzień 17 lutego 2016 r. (sroda) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl lokalu użytkowego nr U1 o pow. 127,20 m2 w budynku przy ul. Słowackiego 13 w Przemyślu, wraz z udziałem 112/1000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 888 o pow. 0,0471 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00052129/9 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Przetarg odwołuje się z przyczyn formalno-prawnych.

Niniejszą informację wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto informację podaje się do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium