Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Przemyśl
[Sprzedaż w trybie bezprzetargowym] Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Sienkiewicza 12B
Urząd Miasta Przemyśl

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodna 11 został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl, lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Sienkiewicza 12B, usytuowanego na działce nr 1192 w obrebie nr 207, m. Przemyśla. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z pózn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 09.03.2016 r.