Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 148/2018, Poniedziałek 28 maja 2018 r., Augustyna i Jaromira
Opublikowano
Jarosław
[Wykazy nieruchomości] gruntowych do sprzedaży (Wola Buchowska, Wólka Pełkińska, Pełkinie)
Urząd Gminy Jarosław

Wójt Gminy Jarosław

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. DzU 2015 1774 ze zm.) informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń został wywieszony
wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Wola Buchowska, Wólka Pełkińska i Pełkinie przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/2/2016 z dn. 22.01.2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczace ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Prawo lokalne/Zarzadzenia Wójta 2016 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. nr 28, tel. (16) 624 86 32.