Życie Podkarpackie nr 42/2017 Życie Podkarpackie nr 42/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 292/2017, Czwartek 19 października 2017 r., Piotra i Ziemowita
Opublikowano
Jarosław
[Wykazy nieruchomości] gruntowych do sprzedaży (Wola Buchowska, Wólka Pełkińska, Pełkinie)
Urząd Gminy Jarosław

Wójt Gminy Jarosław

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. DzU 2015 1774 ze zm.) informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń został wywieszony
wykaz nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Wola Buchowska, Wólka Pełkińska i Pełkinie przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/2/2016 z dn. 22.01.2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczace ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Prawo lokalne/Zarzadzenia Wójta 2016 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. nr 28, tel. (16) 624 86 32.

nr 42/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium