Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Przemyśl
[Sprzedaż w trybie bezprzetargowym] lokalu użytkowego nr 2U
Urząd Miasta Przemyśl
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje,

że na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i ul. Wodna 11, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 2U, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Rynek 26, na działce nr 657 o pow. 0,1208 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00054253/1, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 tj.) upływa w dniu 03.03.2016 r.