Życie Podkarpackie nr 42/2017 Życie Podkarpackie nr 42/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 295/2017, Niedziela 22 października 2017 r., Filipa i Kordulii
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz działek] przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Żurawica (Bolestraszyce, Żurawica)
Miejscowość Numer
działki
Powie
rzchnia
(ha)
Przeznaczenie
wg planu
Rodzaje, klasy,
pow. użytków w działce 
Nr księgi wieczystej Cena wywoławcza
(brutto)
Bolestraszyce

752/209 


1,21 

Brak MPZP

Ps III

1.0242 ha

PR1P/00055145/8 31.195,00 

Ps IV

0,1858 ha
Żurawica 28/81 0,0165

Brak MPZP –
decyzja o warunkach
zabudowy
IOS.III.6730.36.2015
z dnia 30.07.2015

Ps II

0,0089 ha

PR1P/00053789/0

8207,79 zł

Bi 0,0076 ha
28/83 0,0165

Brak MPZP -
decyzja o warunkach
zabudowy
IOS.III.6730.36.2015
z dnia 30.07.2015

Ps II 0,0165 ha

PR1P/00053789/0

8207,79 złPowyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 11.01.2016 r. do dnia 01.02.2016 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie do dnia 22.02.2016 r., mogą składać wnioski o nabycie tych działek. 

W przypadku braku takich wniosków, nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargowej. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr. tel. 16 671 33 78.

nr 42/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium