Życie Podkarpackie nr 49/2017 Życie Podkarpackie nr 49/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 346/2017, Wtorek 12 grudnia 2017 r., Adelajdy i Aleksandra
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz nieruchomości] przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodnej 11 został wywieszony wykaz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych nr 6 w budynku przy ul. Sienkiewicza 12 B; nr 3 w budynku przy placu Legionów 7; nr 2 w budynku przy ulicy Ratuszowej 4; nr 2 w budynku przy Rybim Placu 2; usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1192 w obrębie 207, nr 558 w obrębie nr 207, nr 686/1 w obrębie 207, nr 646 w obrębie 207 m. Przemyśla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomoś ci w terminie  do dnia 02.03.2016 r.
nr 49/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium