Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Lubaczów
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Rzemieślniczej
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy Rynek 26 oraz w internecie pod adresem www.bip.lubaczow.pl w zakładce - Przetargi, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym 1. ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Rzemieślniczej – działka nr 5307/6 o pow. 0,5250 ha uregulowana w KW nr PR1L/00029979/8.
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 375,00 zł
.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT według zasad i stawek obowiazujących w dniu zawarcia umowy notarialnej. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, Rynek 26 - sala nr A6 /sala obrad/, w dniu 24 lutego 2016 r., o godz. 9.00 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokosci: 6 100,00 zł do dnia 19 lutego 2016 r.
Dodatkowe informacje dotyczace przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, Rynek 26, pokój nr A3 lub telefonicznie -16 632 80 10 w. 35.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium