Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] PCPR w Przemyślu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych z Powiatu Przemyskiego

OGŁO S Z E N I E


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego.Poszukujemy ludzi, którzy chcą dzielić się swoją dobrocią, radoscią i miłością, ludzi którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które w sposób należyty będą sprawować pieczę zastępczą, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem, co potwierdza lekarz w stosownym zaświadczeniu, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające opisane warunki kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wychowywania dziecka. Z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem rodzic zastępczy otrzymuje miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, w wysokości odpowiadającej formie rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że niebawem rozpocznie sie szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które chciałyby pomóc dzieciom pozbawionym miłości i ciepła domu rodzinnego o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu – Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Tel. 16 675 00 11, 16 678 50 54 wew. 107, 119
e-mail: pcpr@powiat.przemysl.pl
Adres: 37-700 Przemysl, Plac Dominikanski 3 ( I pietro)

nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium