Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 50/2018, Poniedziałek 19 lutego 2018 r., Konrada i Arnolda
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz nieruchomości] niezabudowanej, położonej w obrębie 205 miasta Przemyśla przeznaczonej do sprzedaży (ul. Bolesława Śmiałego)

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje,że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 205 miasta Przemyśla przy ul. Bolesława Śmiałego, oznaczonej jako działka nr 983 o pow. 0,0129 ha, objęta KW nr PR1P/00072545/7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), upływa w dniu 18 lutego 2016 r.