Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Przemyśl
[Wykazy lokali mieszkalnych] przeznaczonych do zbycia zlokalizowanych w budynkach przy ul. Kasprowicza, Kraszewskiego

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje,że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Wodnej 11 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 6 w budynku przy ul. Kasprowicza 30, nr 3 w budynku przy ul. Kraszewskiego 10, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1630 w obrębie nr 205, nr 1128 i nr 1125/3 - podwórze, obie w obrębie nr 205. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 23.02.2016 r.