Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wykazy nieruchomości] należących do Gminy Orły przeznaczonych do dzierżawy w 2016 r.

Wójt Gminy Orły informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyskiej 3 i sołectw wsi (Ciemięrzowice, Kaszyce, Niziny, Olszynka, Trójczyce, Wacławice, Walawa, Zadąbrowie) z terenu gminy Orły (na których terenie są położone nieruchomości przeznaczone do dzierżawy), zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2016 roku Zarządzeniem nr 2/2016 Wójta Gminy Orły z dnia 08.01.2016 r., grunty i lokale.