Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przeworsk
[Wykaz działek] przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu należących do Gminy Sieniawa

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa i n f o r m u j e, że w dniu 13.01.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, Rynek 1 oraz w miejscowości Pigany został wywieszony wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz zostaje wywieszony na okres 6 tygodni, tj. do dnia 24.02.2016 r. Szczegółowe informacje zawiera wykaz lub można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, tel. 16-6227063 w. 34.