Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Wykazy nieruchomości] przeznaczonych do zbycia w Przemyślu (lokale w budynkach przy ul. Wieniawskiego, Hoffmanowa, Popielów)

INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla informuje,

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Wodnej 11 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 38 w budynku przy ul. Wieniawskiego 5, nr 44 w budynku przy ul. Hoffmanowej 9, nr 30 w budynku przy ul. Popielów 1, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1456 i nr 1458/3 – podwórze, obie w obrębie nr 205, nr 1278 i nr 1275, obie w obrębie nr 205, nr 1062 i nr 1063 obie w obrębie nr 205.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 22.02.2016 r.