Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz lokalu użytkowego] stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl przeznaczonego do sprzedaży

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i ul. Wodna 11, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr U3, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6, na działce nr 1231 o pow. 0,0741 ha w obrębie 205 miasta Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00074267/8, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) upływa w dniu 17.02.2016 r.

nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium