Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 50/2018, Poniedziałek 19 lutego 2018 r., Konrada i Arnolda
Opublikowano
Przemyśl
[Wykazy nieruchomości] przeznaczonych do dzierżawy (Bełwin, Stanisławczyk, Witoszyńce, Krówniki, Ujkowice)

Wójt Gminy Przemyśl informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, w sołectwach oraz na stronie internetowej www.gminaprzemysl.home.pl/bip, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach: Bełwin, Witoszyńce, Stanisławczyk, Krówniki i Ujkowice.