Życie Podkarpackie nr 17/2017 Życie Podkarpackie nr 17/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 119/2017, Sobota 29 kwietnia 2017 r., Piotra i Pawła
Opublikowano
Przemyśl
[Wykazy nieruchomości] przeznaczonych do dzierżawy (Bełwin, Stanisławczyk, Witoszyńce, Krówniki, Ujkowice)

Wójt Gminy Przemyśl informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, w sołectwach oraz na stronie internetowej www.gminaprzemysl.home.pl/bip, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach: Bełwin, Witoszyńce, Stanisławczyk, Krówniki i Ujkowice.