Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 112/2018, Niedziela 22 kwietnia 2018 r., Leona i Łukasza
Opublikowano
Jarosław
[Wykaz nieruchomości] przeznaczonych do dzierżawy w obrębach: Boratyn, Chłopice, Dobkowice, Jankowice, Lutków, Zamiechów

WÓJT GMINY CHŁOPICE INFORMUJE,

że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw oraz na stronach internetowych: www.bip.chlopice.pl, www.chlopice.pl w dniach od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. ( tj. 21 dni) zostanie wywieszony wykaz nieruchomości położonych w obrębach: Boratyn, Chłopice, Dobkowice, Jankowice, Lutków i Zamiechów przeznaczonych do dzierżawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach, I piętro, pokój nr 25 lub tel. /16/ 624-00-00 wew. 25