Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Przemyśl
[Licytacja komornicza] 1/4 udziału w nieruchomości położonej w Przemyślu (ul. Grunwaldzka)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Urszula Borkowska zawiadamia, 
że w dniu 20 stycznia 2016 r o godz 09 00 w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się:
P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A
Nieruchomości w postaci:
1/4 udziału w nieruchomości położonej w Przemyślu ul Grunwaldzka 42 o numerze działki 688, obręb nr 205 o powierzchni 0,0377 ha nr KW PR1P/00101366/1
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 98.127,00 zł.
Cena wywoławcza w I licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj kwota: 73.595,25 zł.
Rękojmia 9.812,70 zł