Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[Wykazy] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Hureczko i Leszno

Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www medyka itl pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, stanowiące według ewidencji gruntów część działki nr 161 o pow. 0,20 ha, część działki nr 139/6 o pow. 0,70 ha, położone w miejscowości Hureczko, działki nr 94/21 o pow. 0,0980 ha, nr 94/22 o pow. 0,0976 ha, nr 94/23 o pow. 0,1042 ha, nr 605 o pow. 0,02 ha, nr 604/2 o pow. 0,19 ha i nr 118/1 o pow. 0,24 ha położone w miejscowości Leszno.