Życie Podkarpackie nr 7/2018 Życie Podkarpackie nr 7/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 49/2018, Niedziela 18 lutego 2018 r., Symeona i Konstancji
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego (Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 2A/12)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PŁYTA” w Przemyślu
ogłasza przetarg ofertowy
NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO położonego w Przemyślu przy ul. Ofiar Katynia 2A/12 o pow. 64,96 m2 (parter).

Cena wywoławcza 145 600,00 zł (2 240 zł za m kw.).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 7.280 zł w terminie do dnia 17.12.2015 r. na rachunek bankowy Spółdzielni. Minimalny krok postąpienia wynosi 10zł/m kw. Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub na stronie www.smplyta.exxl.pl. Nieruchomość można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 16 6780049.