Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[Wykazy] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Hureczko, Leszno, Siedliska)

Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 1 grudnia 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących według ewidencji gruntów działki nr 138/20 o pow. 0,2874 ha, nr 138/52 o pow. 0,0851 ha, nr 218/5 o pow. 0,0704 ha położone w miejscowości Hureczko, działkę nr 178/17 o pow. 0,30 ha położoną w miejscowości Leszno, działkę nr 711 o pow. 0,0156 ha położoną w miejscowości Siedliska.