Życie Podkarpackie nr 21/2017 Życie Podkarpackie nr 21/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 149/2017, Poniedziałek 29 maja 2017 r., Teodozji i Magdaleny
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz] lokalu przeznaczonego do dzierżawy Zarządzeniem nr 155/2015

Wójt Gminy Orły informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły, ul. Przemyska 3 i sołectwie Kaszyce został wywieszony wykaz lokalu przeznaczonego do dzierżawy w 2015 roku Zarządzeniem nr 155/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 04.12.2015 r.