Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz] działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gm. Żurawica

WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻURAWICA

MIEJSCOWOŚĆ NUMER
DZIAŁKI
POWIERZCHNIA
(ha)
PRZEZNACZENIE
WG
PLANU

RODZAJE,
KLASY I POW.
UŻYTKÓW
W DZIAŁCE
NR KSIĘGI WIECZYSTEJ CENA
WYWOŁAWCZA
(Brutto)
Żurawica 1179/78 0,02  Brak MPZP Lz 0,02 ha Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr:
N-VI.7510.63.2014 z dnia 11.07.2014 r. 
594 zł
1179/74  0,09  Brak MPZP Lz 0,09 ha Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr:
N-VI.7510.63.2014 z dnia 11.07.2014 r.
1587 zł
1179/75 0,02 Brak MPZP Lz 0,02 ha    Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr:
N-VI.7510.63.2014 z dnia 11.07.2014 r.
594 zł

Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 27.11.2015 r. do dnia 18.12.2015 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie do dnia 08.01.2016 r., mogą składać wnioski o nabycie tych działek.

W przypadku braku takich wniosków, nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargowej. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr. tel. 16 671 33 78.