Życie Podkarpackie nr 50/2017 Życie Podkarpackie nr 50/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 352/2017, Poniedziałek 18 grudnia 2017 r., Gracjana i Bogusława
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w roku 2015 (obręb Trójczyce)

Wójt Gminy Orły informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyska 3 i miejscowości Trójczyce został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w roku 2015, ujętych w Zarządzeniu nr 152/2015 r. Wójta Gminy Orły z dnia 27 listopada 2015 r. a dotyczące nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków obrębu Trójczyce, jako działka nr 261/4 (o pow. 0,0100 ha) przeznaczonej pod zabudowę.