Życie Podkarpackie nr 12/2018 Życie Podkarpackie nr 12/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 83/2018, Sobota 24 marca 2018 r., Marka i Gabriela
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w roku 2015 (obręb Trójczyce)

Wójt Gminy Orły informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyska 3 i miejscowości Trójczyce został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w roku 2015, ujętych w Zarządzeniu nr 152/2015 r. Wójta Gminy Orły z dnia 27 listopada 2015 r. a dotyczące nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków obrębu Trójczyce, jako działka nr 261/4 (o pow. 0,0100 ha) przeznaczonej pod zabudowę.