Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Jarosław
[Przetarg] ustny ograniczony dla mieszkańców sołectwa Wietlin na dzierżawę nieruchomości gruntowej (obręb: Wietlin Wieś)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców sołectwa Wietlin na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wietlin, stanowiącej mienie wiejskie wsi Wietlin, na okres 6 lat z przeznaczeniem na cele rolne:

Lp.  Obręb,
Gmina
Nr
działek
Pow.
działek
w ha
Nr KW Cena
wywoławcza
rocznego
czynszu
dzierżawnego
za 1 ha
Wysokość
wadium
Termin
przetargu
1. Wietlin Wieś,
gm. Laszki
część działki
52/7
 10.00  89106  450,00 zł  1100,00 zł

30.12.2015 r. 

godz. 10.00

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Laszki – pokój nr 16.

Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 28 grudnia 2015 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Laszkach lub przelewem na konto Urzędu Gminy Laszki n 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O/Laszk (liczy się data wpływu wadium na konto).

Pełne informacje dotyczące nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Laszki.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.laszki. itl.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Terenami Urzędu Gminy Laszki (pokój nr 16) lub tel. (16) 6285046 wew. 116.