Życie Podkarpackie nr 11/2018 Życie Podkarpackie nr 11/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 79/2018, Wtorek 20 marca 2018 r., Eufemii i Klaudii
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wypowiedzeniu porozumienia w sprawie świadczenia usług transportu publicznego
Prezydent Miasta Przemyśla informuje,

że Wójt Gminy Żurawica wypowiedział Gminie Miejskiej Przemyśl porozumienie w sprawie świadczenia usług transportu publicznego.

Oznacza to, że po dniu 31 stycznia 2016 r. nie będzie kursowała linia numer 7 (trasa: Przemyśl,ul. Jagiellońska – Wyszatyce) natomiast linia numer 3 będzie kończyła swój bieg na granicy miasta (Zakład Gazowniczy).

Prezydent Miasta Przemyśla dziękuje mieszkańcom Gminy Żurawica,  że zechcieli korzystać z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.