Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Bobrówka
[Przetarg] ustny ograniczony dla mieszkańców sołectwa Bobrówka na dzierżawę nieruchomości gruntowej (obręb: Bobrówka)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców sołectwa Bobrówka na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bobrówka, stanowiącej mienie wiejskie wsi Bobrówka, na okres 6 lat z przeznaczeniem na cele rolne:

Lp.  Obręb,
Gmina
Nr
działek
Pow.
działek
w ha
Nr KW Cena
wywoławcza
rocznego
czynszu
dzierżawnego
za 1 ha
Wysokość
wadium
Termin
przetargu
1. Bobrówka,
gm. Laszki
część działki
321
 9.00  52572  450,00 zł  1000,00 zł

21.12.2015 r. 

godz. 10.00

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Laszki – Sala Konferencyjna Urzędu Gminy.

Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 17 grudnia 2015 r. gotówką w kasi Urzędu Gminy w Laszkach lub przelewem na konto Urzędu Gminy Laszki n 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O/Laszk (liczy się data wpływu wadium na konto).

Pełne informacje dotyczące nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Laszki.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.laszki. itl.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Terenami Urzędu Gminy Laszki lub tel. (16) 6285046 wew. 116.

 

nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium