Życie Podkarpackie nr 12/2017 Życie Podkarpackie nr 12/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 84/2017, Sobota 25 marca 2017 r., Marii i Wieńczysłąwa
Opublikowano
Przeworsk
[Wykaz] o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowych (obręb: Świętoniowa, Nowosielce, Gorliczyna, Urzejowice, Ujezna, Rozbór)

Wójt Gminy Przeworsk informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przeworsk został zamieszczony na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy – dzierżawa na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowe położone w Obrębach ewidencyjnych: Świętoniowa, Nowosielce, Gorliczyna, Urzejowice, Ujezna, Rozbórz stanowiące mienie komunalne Gminy Przeworsk. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego 200 zł od 1 ha. Umowy zawarte zostaną od 01.01.2016 r. z okresem obowiązywania na trzy lata.