Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 115/2018, Środa 25 kwietnia 2018 r., Marka i Jarosława
Opublikowano
Przemyśl
[Komornik] Druga licytacja lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 1 przy ul. Reja w Przemyślu

O G Ł O S Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel. 16 678 67 52) na podstawie art. 955 kpc, ogłasza, że w dniu 10 grudnia 2015r. o godz. 08.30 w sali nr 112 Sądu Rejonowego w Przemyślu mieszczącego się w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

D R U G A        L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 1 przy ul. Reja w Przemyślu, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00086219/4. Sprzedaży podlega również związany z własnością ww. lokalu udział w prawie własności nieruchomości wspólnej (wynoszący 283/1000 części), którą stanowi grunt – działka nr 1237 obręb 207 miasta Przemyśla oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW PR1P/00062857/4. Ww. lokal położony jest na drugim piętrze, składa się z czterech pokoi, kuchni,spiżarki, łazienki, w.c. i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy i garażu, jego łączna powierzchnia wynosi 153,20 m kw. (powierzchnia lokalu mieszkalnego:124,70 m kw.; pomieszczeń przynależnych: 28,50 m kw.). 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 302.289,00 zł.


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. stanowi kwotę: 201.526,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 30.228,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego:

PKO BP SA O/Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.

nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium