Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Przeworsk, gmina Gać
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (obręb: Białoboki, Dębów, Ostrów, Gać, Mikulice)

Wójt Gminy Gać informuje że dnia 10 listopada 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gać oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki:

w obrębie Białoboki:
1) 301 o pow. 0,03 ha
2) część dz. 1642 o pow. 0,16 ha
3) 343 o pow. 0,10 ha
4) 1124/1 o pow. 0,13 ha
5) 1170 o pow. 0,05 ha
w obrębie Dębów:
6) 1330 o pow. 0,14 ha
w obrębie Ostrów:
7) 119/3 o pow. 0,18 ha
8)121 o pow. 0,28 ha
w obrębie Gać:
9) 1776 o pow. 0,12 ha
10) 1325/1 o pow. 0,81 ha
w obrębie Mikulice:
11) 44/2 o pow. 0,16 ha