Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
[Licytacja] zajętych ruchomości celem uregulowania należności
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu,
ul. Lwowska 9A, 37-700 Przemyśl
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 26.11.2015 o godzinie 10.00, w lokalu, znajdującym się pod adresem Urząd Skarbowy w Przemyślu ul. Lwowska 9A, pok. 107, celem uregulowania należności na rzecz DŹWIERZYŃSKI RAFAŁ JÓZEF, GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO, GMINNA SPÓŁDZIELNIA ,,SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W ŻURAWICY, MAŁYSZ JOANNA BOŻENA, NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAROSŁAWIU, WOJEWODA PODKARPACKI – PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE DELEGATURA W PRZEMYŚLU, ,,SOKOŁÓW” SPOŁKA AKCYJNA, STUDIO EFEKT SPÓŁKA JAWNA POCIASK JACEK POCIASK KRZYSZTOF, odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu(ach) 11.02.2014 r. należących do GRADOWSKI PIOTR, KOSIENICE 72, 37-713 MAĆKOWICE, samochodu ciężarowego Mercedes-Benz Sprinter 416, izoterma, rok prod. 2005, nr rej. RPR-77LT, kolor biały, o wartości szacunkowej 26.700 zł, cena wywoławcza 13.350 zł. Data poprzedniej licytacji 05.11.2015 r. Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 26.11.2015 r. od godz. 8.30 do godz. 9.30, ul. Lwowska 9A, 37-700 Przemyśl (parking Urzędu Skarbowego w Przemyślu). Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn. Informacje na temat ruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 16 675 26 09 lub w Urzędzie Skarbowym w Przemyślu, ul. Lwowska 9A, pokój 108.