Życie Podkarpackie nr 42/2017 Życie Podkarpackie nr 42/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 296/2017, Poniedziałek 23 października 2017 r., Teodora i Seweryna
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2015 (obręb Zadąbrowie)

Wójt Gminy Orły informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły, na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyskiej 3 i miejscowości Zadąbrowie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2015, ujętych w Zarządzeniu nr 145/2015 r. Wójta Gminy Orły z dnia 6 listopada 2015 r., a dotyczący nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Zadąbrowie, jako działka nr 289/14 o powierzchni 2,0295 ha w kompleksie nr 4 „Zadąbrowie” w Podstrefie Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 48.

nr 42/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium